Białe czy czarne plamy? Między racją stanu a zdradą narodową

Dobiega końca I Festiwal Niepodległości, oddolna, obywatelska impreza, którą zorganizowało w Tarnowie Porozumienie Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości. Podczas serii dotychczasowych przedsięwzięć, w których wzięło udział w sumie kilka tysięcy mieszkańców Tarnowa i wielu przyjezdnych, odbyły się m.in.: gra uliczna, targi książki niepodległościowej, debata naukowców o definicji i percepcji pojęcia niepodległości, wielki Koncert Bardów, Marsz Niepodległości a także cieszący się olbrzymim powodzeniem młodych widzów przegląd filmowego dokumentu historycznego.

Swoistym post scriptum do I Festiwalu Niepodległości będzie trzydniowy (24-26 listopada) maraton wykładów, seansów i spotkań autorskich, który organizatorzy imprezy zatytułowali "Białe czy czarne plamy? Między racją stanu a zdradą narodową".

W piątek gościem Festiwalu jest jeszcze krakowski raper Tadek Polkowski z zespołu Firma, który podczas koncertu dla młodych tarnowian o godz. 18:00 w klubie KOTŁOWNIA zaprezentuje materiał z najnowszego solowego albumu zatytułowanego "Niewygodna Prawda".

W dniach 24- 26 listopada do Tarnowa zaproszeni zostali badacze oraz twórcy podejmujący kwestie polskiej racji stanu i narodowej zdrady, m.in. reżyser Grzegorza Brauna, redaktora Piotra Zychowicza - z-ca red. naczelnego „UWAŻAM Rze Historia”, autor głośnej ostatnio książki „Pakt Ribbentrop – Beck” a także słynny publicysta i pisarz Rafał Ziemkiewicz, z którym uczestnicy Festiwalu rozmawiać będą m.in. o jego najnowszej książce „Myśli nowoczesnego endeka".

Program cyklu "Białe czy czarne plamy? Między racją stanu a zdradą narodową":
- 24 listopada
-- godz. 16:00 – spotkanie autorskie z Piotrem Zychowiczem,

- 25 listopada
-- godz. 12:00 - Dzieje zdrady w Polsce (1) – konferencja naukowa, organizowana w Ratuszu przez: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie, Akcję Katolicką Diecezji Tarnowskiej, przy współpracy Muzeum Okręgowego i pod patronatem Starosty Tarnowskiego w niechlubną 220. rocznicę konfederacji targowickiej.

W programie konferencji zaplanowane zostały cztery wykłady: 1) "Ujście - Kiejdany 1655 - Zdrada czy konieczny wybór?" - prelegent: prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski); 2) "Zdrada w czasach konfederacji barskiej" - prelegent: dr Arkadiusz Stasiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); 3) "Problem zdrady w dobie bezkrólewia po śmierci Augusta II i polskiej wojny sukcesyjnej 1733-1735" – prof. dr hab. Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski); 4) "Kiedyśmy spali Polskę nam ukradli. Targowica i zdrada I Rzeczypospolitej" - prelegent: Wacław Prażuch (Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej).
Tarnowski Ratusz

-- godz. 17:00 – spotkanie z reżyserem Grzegorzem Braunem i zaproszonymi historykami, w trakcie spotkania pokazy filmów „Towarzysz Generał” i „Towarzysz Generał idzie na wojnę” (po raz pierwszy w kraju publiczna, wspólna projekcja obu części dyptyku o generale Jaruzelskim !)

- 26 listopada
-- godz. 18:00 – spotkanie autorskie z Rafałem A. Ziemkiewiczem

Na wszystkie spotkania, seanse i konferencję wstęp jest wolny.

Czytelnia: