Franciszkańska Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe

Kim są Organizatorzy?
     Organizatorami Franciszkańskiej Olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe są: Kuria Prowincjalna OO. Franciszkanów z siedzibą w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Parafia Ojców Franciszkanów p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach. Komitet główny olimpiady składa się z dziewięciu członków oraz osób pracujących w sekretariacie.

Kto może wziąć udział w Olimpiadzie.
     Olimpiada Franciszkańska, to dzieło, które w obecnym roku szkolnym 2012/13 startuje po raz siódmy. Do udziału w Olimpiadzie zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych, dla których organizowany jest konkurs plastyczny oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których olimpiada przybiera formę teoretyczną.

Na czym będzie polegać część plastyczna?
     Uczniowie szkół podstawowych, chcący wziąć udział w olimpiadzie, będą mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej na określony temat, który w tym roku brzmi: Św. Maksymilian w Rzymie. Regulamin Olimpiady zawiera fragment tekstu opisujący to wydarzenie. Dziecko razem z opiekunem wybiera wątek, który chce zaprezentować. Technika wykonania pracy jest dowolna, ważne jednak, by praca była wykonana samodzielnie i na temat. Na odwrocie każdej pracy powinna być przyklejona informacja według wzoru umieszczonego w regulaminie. Ilość nadsyłanych prac jest ograniczona. Z klas I – III oraz IV – VI mogą być nadesłane po trzy prace. Czyli z każdej szkoły podstawowej oczekujemy maksymalnie sześciu prac.
     Termin nadsyłania prac upływa 20 października 2012r. Natomiast ogłoszenie wyników odbędzie się 12 listopada 2012 r. na internetowej stronie olimpiady.

Jakie źródła przewidziane są do części teoretycznej i ile etapów ma Olimpiada?
     Materiały do części teoretycznej, w której biorą udział gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie są bardzo rozległe gdyż nie chodzi nam o to, by młodzież zaznajomić od razu z całością wiedzy o św. Maksymilianie. Chcemy raczej by młodzi trochę o nim poczytali, poznali jego sposób myślenia, świat wartości, sposób w jaki podchodził do problemów, jak je rozwiązywał, jak się modlił i zawierzył Maryi Niepokalanej.
     Dla szkół gimnazjalnych lekturą na ten rok jest książka o. Leona Dyczewskiego pt.: „Źródła wielkości”. oraz Ewangelia wg św. Łukasza.
     Dla szkół ponadgimnazjalnych, lekturą na ten rok jest książka o. Paulina Sotowskiego pt. „Opowieść o św. Maksymilianie”. Pozycja ta jest sprzedawana również w wersji audiobook, który niewątpliwie ułatwi i uatrakcyjni naukę. Drugą częścią materiału, tak jak w przypadku szkół gimnazjalnych jest Ewangelia wg św. Łukasza.
     Zainteresowani, doczytają w regulaminie, że nie obowiązuje od razu cały materiał. Jego ilość jest stopniowana w zależności od etapu Olimpiady, która zostanie przeprowadzona w trzech etapach:
1. Etap szkolny
2. Etap diecezjalny
3. Finał

Jakie nagrody są przewidziane?
     Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, jakie będą w tym roku, to niespodzianka. W poprzedniej edycji nagrodami były laptopy, i aparaty fotograficzne. Jest o co walczyć, w tym roku nagrody na pewno nie będą gorsze.
     Wszelkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej olimpiady.

Czytelnia: