IV Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Bezdomnych na Jasną Górę

Już po raz czwarty Caritas Polska wraz z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej organizuje pielgrzymkę bezdomnych do Jasnogórskiego Sanktuarium. Udział w niej zapowiedziało prawie 700 podopiecznych z ośrodków prowadzonych przez Caritas z 12 diecezji w Polsce. Centralnym punktem pielgrzymki będzie Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, którą odprawi ks. Marcin Brzeziński, zastępca dyrektora Caritas Polska. Ks. Stanisław Iłczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej wygłosi homilię dla pielgrzymów. Pielgrzymi odprawią drogę krzyżową na Wałach. Będą też mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Program pielgrzymki:
Godz. 10.00 - zawiązanie wspólnoty w Halach Świętego Józefa
Godz. 11.00 - Droga krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
Godz. 12.00 - uroczysta Msza św.
Godz. 13.30 - posiłek
Godz. 15.00 - koronka do Miłosierdzia Bożego i zakończenie pielgrzymki

Bezdomność jest zjawiskiem złożonym. Szacuje się, że liczba osób bez dachu nad głową w Polsce wynosi od 30 do 300 tys. (31 tys. pomagają ośrodki pomocy społecznej, a 80 -130 tys. organizacje pozarządowe). Bezdomność dotyka głównie mężczyzn, chociaż wśród bezdomnych znajdują się również kobiety z dziećmi. Wśród przyczyn bezdomności znajdują się: rozpad rodziny, trudności ekonomiczne, bezrobocie, eksmisja z najmowanego lokalu, uzależnienia, przyczyny osobowościowe powodujące niemożność odnalezienia się w świecie a także choroby psychiczne. Zjawiskiem niepokojącym jest obniżanie się wieku osób bezdomnych. Wśród bezdomnych coraz częściej znajdują się osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem. Problem bezdomności wiąże się najczęściej z trudnościami rodzinnymi, izolacją społeczną, nieumiejętnością funkcjonowania w społeczeństwie.

Bezdomność stygmatyzuje te osoby i sprawia, że są one traktowane przez innych z nieufnością i niechęcią.

Caritas w Polsce prowadzi 35 noclegowni dla 1628 bezdomnych, 8 schronisk dziennego pobytu dla 465 osób, 121 jadłodajni (24 572 posiłków dziennie), 568 punktów wydawania odzieży, 23 łaźnie. Warunkiem przebywania w noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych jest trzeźwość.

Czytelnia: