Marcowy Miesięcznik Egzorcysta o cierpieniu

„Jedynie w perspektywie zmartwychwstania męka i śmierć Chrystusa nabiera znaczenia”. Marcowy Miesięcznik Egzorcysta o cierpieniu
Marcowy Miesięcznik Egzorcysta o cierpieniu- Podjęcie tematu cierpienia uzasadnia nie tylko obecny czas Wielkiego Postu, ale także ponadczasowa wartość krzyża – pisze we wstępie redaktor naczelny Artur Winiarczyk.

W miesięczniku znajdziemy rozważania ks. prof. Marka Chmielewskiego o Drodze Krzyżowej. Jak podkreśla, „jedynie w perspektywie zmartwychwstania Chrystusa Jego męka i śmierć na krzyżu nabiera znaczenia”. Natomiast ks. prof. Andrzej Zwoliński w tekście „Męka Jezusa” zwraca uwagę, jak wyglądała droga krzyżowa i co czuł fizycznie sam Chrystus, gdy dźwigał krzyż.

Ks. dr Piotr Górski pisze o dwóch znaczeniach imienia Józef. Natomiast dr Antoni Rachmajda OCD pisze o „Przewodniku ludzi duchownych”, czyli o świętym Janie od Krzyża. – Według stereotypowego obrazu św. Jana od Krzyża cechowały: surowość, oschłość, oziębłość, nieczułość na ludzkie sprawy. Tymczasem świadkowie jego życia przekazali całkowicie inny obraz. Jan od Krzyża był człowiekiem pociągającym, promieniejącym człowieczeństwem, ciepłem, nieskrępowaną bliskością – pisze kapłan.

„TAU – znak zwycięzców i zbawionych”. O. Łukasz Buksa OFM zwraca uwagę, że chrześcijanie „przyjęli symbol TAU, ponieważ jego kształt był bardzo podobny do krzyża, na którym Chrystus poświęcił się dla zbawienia świata”. – TAU nie jest fetyszem, amuletem czy breloczkiem, lecz szczególnym zobowiązaniem do naśladowania Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego – czytamy.

S. Ewa Stolarek ze Zgromadzenia Sióstr Służek Niepokalanej pisze o Golgocie w Roku świętego Józefa. Natomiast s. Radosława Podgórska ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w wywiadzie opowiada o służbie osobom niewidomym nie tylko na ciele, ale i duszy. – Niektórzy nasi niewidomi absolwenci i przyjaciele świadomie ofiarowują swój krzyż niewidzenia na zadośćuczynienie za duchową ślepotę świata – mówi siostra Stolarek.

O. dr Krzysztof Modras OP w tekście „Krzyż wywyższeniem do chwały” przytacza historię znaku krzyża. Z kolei ks. Dariusz Nawara przedstawia świadectwo św. Rocha w kontekście pandemii.

„Moje życie było przekleństwem” – poruszające świadectwo kobiety, która – mimo wiary w Boga – zbuntowała się przeciwko Niemu z powodu swoich życiowych doświadczeń. Po spotkaniu wróżki i oddaniu się po pewnym czasie wróżbiarstwu, popadła w poważne kłopoty, które zakończyły się wizytą u księdza egzorcysty.

Jerzy Adam Świedziński zaś przedstawia błogosławionych władców Sabaudii.

Skróty wybranych tekstów wraz z możliwością zamówienia egzemplarza jak i prenumeraty znajdują się na stronie miesiecznikegzorcysta.pl.

Czytelnia: