Chrystus w drugich

Chryste pokorny i cichy,
Chryste wszechpotężny,
Bądź w sercu tego, który mówi do mnie,
We wszystkich, którzy obok mnie przechodzą,
Którzy mnie widzą, którzy mnie słyszą!

św. Patryk