Miesięcznik Egzorcysta - Jak pokonać pychę?

     Szatan swoją pychą usiłuje zarazić ludzi, którymi de facto gardzi i których nienawidzi, szukając jedynie własnej, ponurej satysfakcji w szerzeniu buntu przeciw Bogu. W 29 numerze Miesięcznika Egzorcysta (styczeń 2015), poświęconym pysze i jej pokonywaniu, przeczytać można o tym, że pokora jest mądrością, a pycha głupotą oraz że pycha nie znosi posłuszeństwa, na własną rękę i po swojemu próbuje dążyć do doskonałości, a człowiek pyszny nie potrzebuje łaski Bożej, bo wszystko „wie lepiej”. Ksiądz dr hab. Marek Chmielewski pisze w swoim artykule, że osobie pysznej wydaje się, iż potrafi zdziałać takie rzeczy, które obiektywnie przekraczają jej możliwości, a także osiągnąć taki poziom uduchowienia, jakiego mogliby pozazdrościć jej najwięksi święci.
     Czego najbardziej boi się Diabeł? Dlaczego Szatan nienawidzi Maryi? Dlaczego codziennie podejmuje walkę z Bogiem i człowiekiem? Skąd się bierze pycha człowieka w odniesieniu do Boga? Dlaczego tak wielu ludzi ulega złu, a wręcz fascynuje się złem? Czy ludzie nie boją się wchodzić z Szatanem w układy? Na te i inne pytania odpowiada w wywiadzie demonolog ks. dr Mariusz Gajewski. Ostrzega również: Pycha grozi każdemu człowiekowi. Nie ma tu wyjątków. Każdy w jakiejś mierze nasiąknięty jest grzechem pychy, jeden bardziej, drugi mniej, jeden o tym wie, inny nie.
     Z rozmowy z Michałem Kondratem dowiadujemy się, jak został świeckim pomocnikiem egzorcysty, na czym polega ta posługa oraz jak wyglądały manifestacje złego ducha podczas egzorcyzmów. Ponadto opowiada nam o swoim najnowszym filmie, o ojcu Matteo da Agnone – niezwykłym zakonniku i egzorcyście, który zepsuł Szatanowi święto i którego Bóg obdarzył […] charyzmatem pozwalającym mu gromić diabła nawet 400 lat po śmierci, a także o pielgrzymkach z Polski do jego grobu, gdzie zdjęcia, także te w telefonach komórkowych, przysysały się do pionowej tablicy. Zdradza także swój pomysł na film fabularny o św. Maksymilianie Kolbem.
     Napisał na postumencie figury Najświętszej Maryi Panny: Nie jesteś ani dziewicą, ani matką i jeszcze tego samego dnia się nawrócił – historię objawienia się Maryi hiszpańskiemu protestantowi Brunowi Cornacchioli przedstawia w swoim artykule dr Wincenty Łaszewski.
     Za pełne pychy ambicje zbudowania raju na ziemi krwawo zapłaciły dziesiątki milionów ludzi, którym stworzono na ziemi piekło. O piekle rewolucji, będącej przejawem pychy rewolucjonistów, pisze w artykule „Pycha i rewolucja” prof. Grzegorz Kucharczyk, a o pysze wkradającej się w pozornie neutralne moralnie dziedziny życia (jak nauka i technika) w „Czy wszechwładza ekspertów przyniesie człowiekowi spełnienie?” ks. Krzysztof Adamski, bo pycha radykalnych technokratów, pragnących zająć miejsce Boga, przejawia się nie tylko w wielkich projektach przebudowy dotychczasowego świata, lecz dotyczy także życia codziennego.
     Ponadto w numerze m.in. o potędze prostej modlitwy serca, która płynąc z wnętrza, skutecznie formuje osobę modlącego się, nie będąc tylko aktem służącym „jakiejś sprawie”; o współczesnym kulcie ciała, który nie pozwala myśleć inaczej niż poprzez pryzmat wyglądu zewnętrznego, a przecież człowiek powinien […] troszczyć się o swoje ciało jak o dar od samego Boga. Nie wolno mu jednak zapomnieć, iż nie stanowi ono ostatecznego celu i sensu życia; o pokorze Pana Boga, który jest wielki i którego stać na […] uniżenie oraz o tym, że osobę ludzką, doświadczającą swej małości, nieustannie dopadają zmory pychy i niezdrowej megalomanii; a także o rozpoczętej 30 listopada 2014 roku sztafecie modlitwy żeńskich klasztorów kontemplacyjnych za Kościół i świat.
Czytelnia: