Modlitwa przez przyczynę bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Modlitwa przez przyczynę bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne
     Rok 2011 jest bogaty w rocznice poświęcone bł. ks. Ignacemu Kłopotow-skiemu. 7 września – będziemy przeżywali 80. rocznicę jego śmierci; 5 lipca minę-ła 120. rocznica święceń kapłańskich; także w lipcu minęło 145 lat od jego urodzin i przyjęcia sakramentu chrztu świętego.
     W liturgiczne wspomnienie, dnia 7 września 2011 r., o godz. 1800 w Kate-drze Warszawsko-Praskiej pw. Św. Michała Archanioła i Św. Floriana, Ksiądz Ar-cybiskup Henryk Hoser SAC będzie przewodniczyć Mszy Świętej o uproszenie świętych powołań kapłańskich i zakonnych.
     Wspólną modlitwę rozpoczniemy o godz. 17.15 Nieszporami o bł. Ignacym Kłopotowskim, prezbiterze pod przewodnictwem ks. prał. Marka Solarczyka, pro-boszcza bazyliki katedralnej. Po Mszy Świętej zapraszamy na medytację grego-riańską w wykonaniu zespołu Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti.
Siostry loretanki
Czytelnia: