Pójdź za mną - VIII koncert chwały

>> koncert
     Jak co roku w uroczystość Bożego Ciała w Lublinie na Placu Litewskim będzie miał miejsce niezwykły koncert, który już na stałe wpisał się w kalendarz kulturalny nie tylko Lublina, ale i całej Polski. VIII koncert chwały odbędzie się 3 czerwca i stanowi kontynuację tego, wydarzyło się w poprzednim roku, kiedy skupialiśmy się wokół przesłania św. Pawła Apostoła i słów „Wystarczy Ci mojej łaski”. Tegoroczny koncert poprowadzi nas do podjęcia konkretnego wyzwania. Spotkanie zatytułowane „Pójdź za mną” będzie nawiązywało do historii św. Piotra Apostoła, kóry został powołany do nowego życia, życia w wolności.
     Nasz koncert nie jest typowym występem, nie jest formą jakiejś kolejnej muzycznej prezentacji, ale żywą i dynamiczną modlitwą Kościoła o doświadczenie Bożej obecności. Dlatego podczas koncertu uwielbienie odbywać się będzie wokół Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
     Koncert poprowadzą: Przemysław Babiarz - dziennikarz i komentator sportowy oraz ks. Mirosław Ładniak - dyrektor koncertu. Dla tych, którzy nie mogą dotrzeć na to wydarzenie przygotowaliśmy transmisję internetową na żywo na stronie koncertu - www.koncertchwaly.lublin.pl.

>> czas i miejsce
3 czerwca, godz. 19.30, Plac Litewski w Lublinie

>> muzyka
     Specyfikę koncertu tworzyć będzie, jak co roku, energetyczna muzyka, łącząca w odważnych aranżacjach wpływy gospel, prasie&worship, hip-hopu czy gitarowego rocka. Charakter i formułę radosnego spotkania prezentowaną w czasie koncertu, który na stałe wpisał się w tradycję imprez muzycznych naszego miasta i regionu, pragniemy podtrzymać i uzupełnić w tym roku o nowe piosenki, ale również pojawią się pieśni znane już uczestnikom corocznych spotkań.
     W czasie koncertu zabrzmią dynamiczne i radosne pieśni uwielbienia wykonywane przez chór i zespół Gospel Rain, w tym piosenki z nowego projektu, znakomitych gości, solistów – Patrycję Golę (Big Star, Taniec z Gwiazdami, Orkiestra Tomasza Szymusia), Kolę (raper w grupie Mosqad i TGD), stuosobowy Chór dla Jezusa, liczny zespół instrumentalny. Muzyce towarzyszyć będzie taniec, obrazy plastyczne w wykonaniu Teatru ITP. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.30.
     Bezpośrednio przed koncertem odbędą się warsztaty muzyczne, taneczne i teatralne przygotowujące wykonawców do koncertu. Planowane warsztaty są, jak co roku, jednym z największych przedsięwzięć artystycznych w Lublinie i całym regionie, skierowanym dla amatorów i nieprofesjonalistów, angażującym ponad 200 uczestników (w tym wokalistów-chórzystów, tancerzy, wykonawców pantomimy, aktorów). Warsztaty są bezpłatne i adresowane do jak najszerszego grona młodych artystów.

>> zgromadzenie młodego Kościoła
     Spodziewamy się, że tak jak w poprzednich latach, podczas koncertu na Placu Litewskim w Lublinie zgromadzi się kilkanaście tysięcy ludzi w wieczór święta Bożego Ciała. Chcemy by dla obecnych koncert był okazją do:
> spotkania się pokolenia, ludzi szukających na nowo drogi ku Jezusowi
> radykalnego uwielbienia Boga w pieśniach, tańcu, znakach;
> wezwania do przyjęcia przebaczenia i odnowienia w życiu codziennym w oparciu o Ewangelię;
> doświadczenia wspólnoty i jedności Kościoła
     W tym roku pragniemy w szczególny sposób podczas koncertu odwołać się do ducha wydarzeń, które miały miejsce po śmierci Jana Pawła II, związanych z wyjątkowym społecznym, duchowym poruszeniem jakie przeżywało polskie społeczeństwo, a zwłaszcza jego młodsza część. W tym kontekście nie sposób odwołać się również do obecnej sytuacji naszej ojczyzny, dlatego podczas koncertu będziemy modlić się za Polskę.

>> organizacja
     Organizatorami koncertu są: Centrum Duszpasterstwa Młodzieży oraz Stowarzyszenie Artystyczne „GR”. Przygotowaniami kierują: ks. Mirosław Ładniak – dyrektor koncertu, Marcin Wąsowski - reżyser oraz Grzegorz Głuch – szef muzyczny koncertu.

>> dotychczasowe koncerty
• I koncert chwały, 19 czerwca 2003
• Oto czynię wszystko nowe, 19 czerwca 2004
• Jako w niebie tak i na ziemi, 26 maja 2005
• Sól ziemi, światło świata, 15 czerwca 2006
• Pokolenie JPII - Strefa błogosławieństw, 7 czerwca 2007 (koncert telewizyjny)
• re-Generacja w Duchu, 22 maja 2008
• Wystarczy Ci mojej łaski, 11 czerwca 2009

>> gospel rain
     GOSPEL RAIN to znakomicie brzmiący, obecnie jeden z najlepszych w Polsce, trzydziestoosobowy pop-gospelowy chór prowadzony przez Grzegorza Głucha. W lipcu 2002 zespół wystąpił podczas Światowych Dni Młodzieży zwołanych przez Jana Pawła II w Toronto (Kanada). Brał udział w kilku koncertach telewizyjnych i radiowych m.in.: dla programu Raj w 2003 (TVP1), Pokolenie JPII - Strefa błogosławieństw w 2007 (TVP Lublin), Podziel się radością w 2007 (TVP2), nagrywał dla TVN. Występował na wielu festiwalach m.in. Song of Songs, Gospel Camp Meeting, festiwalu Stróże Poranka i na wielu koncertach w Polsce i za granicą. Miał także możliwość posługiwać w czasie wielkich spotkań modlitewnych pod przewodnictwem o. Johna Bashobory (Gdańsk, Lublin, Warszawa). Grupa współpracowała z wieloma znakomitymi muzykami: Mirkiem Kirczukiem (FPS), Ewą Urygą, Piotrem Nazarukiem i Pawłem Zareckim (TGD, Anna Maria Jopek), Krzysztofem Zalewskim, Pawłem Bębenkiem, Janem Pospieszalskim, Adamem Krylikiem, Adamem Rymarzem. Dodatkowe informacje – www.gospelrain.kdm.pl

>> teatr itp
     Grupa powstała na wiosnę 2001 roku z inicjatywy ks. Mariusza Lacha. Początkowo należeli do niego studenci polonistyki KUL. Podczas festiwalu kultury studenckiej Kulturalia 2001 wystawili oni spektakl Perła. Dobre przyjęcie zachęciło grupę do kontynuowania i poszerzenia działalności. Podstawą teatru jest chóralny śpiew stanowiący tło spektaklu. Ogromny nacisk kładziony jest również na sceny zbiorowe i przebogatą, choć stylową scenografię. Dotychczasowy dorobek zespołu stanowi osiem spektakli: Perła, Toast, Historyja, Nasze miasto wg Thorntorna Wildera, Raj utracony wg Johna Miltona, Józef, Niebieski ptak, Odysea, Historyja – wznowienie. Spektakle prezentowane są w wielu miastach Polski, nie tylko w Lublinie, a nawet za granicą. Zespół grał również w Berlinie, teatrze Roma w Warszawie, Łodzi, Opolu, Zielonej Górze, Gdyni, Białej Podlaskiej, Płocku, Elblągu, Częstochowie, Nowym Sączu, Nidzicy, Bydgoszczy, Różanymstoku, Świeciu. Dodatkowe informacje – www.teatritp.socjum.pl

>> kontakt
Anna Bryła
promocja medialna VIII koncertu chwały
e-mail: anna.bryla@wp.pl
tel. 0501 654 360
www.koncertchwaly.lublin.pl

Czytelnia: