Różaniec - kwiecień 2013

Temat numeru: DOTKNĄĆ TAJEMNICY
     „Tajemnica wiary” – słyszymy co niedzielę podczas Eucharystii. Czy kiedykolwiek zadaliśmy sobie trud, by zastanowić się nad istotą tej TAJEMNICY, czy jedynie przyjmujemy te słowa i bezrefleksyjnie odpowiadamy na nie: „Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci”? Lektura kwietniowego numeru „Różańca” nie tylko prowokuje do stawiania sobie trudnych pytań o TAJEMNICĘ WIARY, ale także dostarcza na nie odpowiedzi i pomaga w rozwianiu licznych wątpliwości w wierze. Ponadto wiele stron kwietniowego numeru poświęcamy niezwykłemu pontyfikatowi Benedykta XVI – dziedzictwu wiary Papieża, który kochał cały świat i do końca swojej papieskiej posługi, zakończonej pokornym odejściem, uczył, że Kościół żyje. Artykuły zostały ubogacone pięknymi fotografiami z papieskich pielgrzymek.
     W odkrywaniu WIARY jako TAJEMNICY i płynących z tego konsekwencji szczególną pomocą będą artykuły ks. Wojciecha Przybylskiego i ks. Mirosława Drzewieckiego. Natomiast o światłach na drodze wiary – czyli dogmatach – opowiada ks. dr hab. Wacław Siwak. Warto również sięgnąć po wypowiedzi ludzi nauki, którzy dzielą się swoim doświadczeniem wiary.
     Zapraszamy do lektury naszego miesięcznika, a także do odwiedzania naszej strony internetowej: www.rozaniec.eu.
Czytelnia: