Popatrzeć na świat z wysokości kajaka...

Nie zawahali się - wypłynęli na głębie!!
W pewnym momencie człowiekowi może brakować siły, bolą mięśnie, słońce za mocno opala, noce są zimne, a jak pojawi się deszcz to już nic nie idzie tak jak powinno. Ale oni nie chcą rezygnować!! Za nic nie chcą kończyć czegoś tak wspaniałego jak wyprawa kajakowa Bo już zasmakowali tej przygody!! Bo wiedzą, że atmosfera jest niepowtarzalna, że wszystko co zobaczą wygląda właśnie tak, tylko z wysokości kajaka. Po całym dniu wysiłku usiądą przy ognisku by razem zaśpiewać, pograć, żartować, by cieszyć się swoją obecnością. W odwróconym kajaku dostrzegają ołtarz, w połączonych wiosłach Krzyż. Zbierają się na polowej Mszy Św. by na łonie natury uczcić Eucharystię. Pokonują kilkadziesiąt kilometrów, by codzienna wędrówkę uwieńczyć rozbijaniem namiotów. Takie wędrówki scalają grupę, rodzą się przyjaźnie, miłości. A w tym wszystkim każdy ma osobisty kontakt z Chrystusem. Czytając to, Drogi Czytelniku, zapewne przypominają Ci się telewizyjne opowieści o kajakowych wyprawach Karola Wojtyły, później papieża Jana Pawła II. I może zdziwisz się, ale dokładnie takie same wyprawy odbywają się teraz. Nasz Podlaska Młodzież idzie za Ojcem Świętym i chce właśnie w taki sposób żyć w Kościele. Czyż nie ich należy nazwać Pokoleniem JPII?? Moim zdaniem tak. Bo oni chcą wędrować za Chrystusem właśnie w sposób jakiego nauczał Wujek. Tegoroczny sezon rozpoczęli od majowego spływy kajakowego po Narwi. 24 osoby - 12 kajaków - 150 km pokonanej trasy - a przy tym miliony uczuć, emocji i uśmiechów.

Bez Barier – Bez Granic
Spływ odbył się w ramach projektu Wypłyń na głębie - Bez Barier Bez Granic dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt obejmuje organizację cyklu sportowych wypraw kajakowych na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego. Właśnie tutaj, na „ziemi podlaskiej ubogaconej pięknem przyrody…” jak mówił Jan Paweł II podczas wizyty 10 czerwca 1999r. Tym pięknem jest położenie rzek: Narwi, Liwca i Bugu. Podczas projektu podjęte zostaną liczne inicjatywy. Pierwszą z nich będzie spływ dla młodych. Skierowany on jest do osób w wieku od 15 do 20 lat. Część z nich nie wyjeżdża na wypoczynek wakacyjny i ma także słaby dostęp do ośrodków sportowych, a tym bardziej do kajakarstwa. Poprzez spływy kajakowe przełamana zostanie ta granica. Uczestnictwo w spływach pozwoli rozbudzić pasję kajakarstwa, a także wzbudzić rywalizację sportową w trakcie uczestnictwa w spływach. Spływy z rodziną natomiast mają zmotywować do działania rodziców: „Ojciec, matka rusz się!”. Zorganizowane zostaną dla rodzin tak, aby w każdym kajaku siedział rodzic i jego dziecko. Mają na celu zwiększyć aktywność sportową rodzin, i wpłynąć na rodziców, aby razem z dziećmi wspólnie spędzali wolny czas. Do uczestnictwa w spływach z samorządem zaproszeni zostaną pracownicy urzędów gmin, urzędów miast i starostw. Każdy kajak to dwie różne osoby: pracownik administracyjny oraz młodzież. Większość osób pracujących w administracji nie prowadzi aktywnego trybu życia, co za tym idzie oprócz organizacji zajęć sportowych sami pracujący nie uczestniczą aktywnie w sporcie. Sama rekreacja jednak nie wystarczy. Aby poprawić stan rzek zorganizowane zostaną spływy dla przyrody. Nie raz spotkamy się z pływającymi w rzekach odpadami, śmieciami. Młodzi ludzie posprzątają koryta i brzegi rzek na wybranych odcinkach. Wyprawa zostanie zorganizowana na zasadzie turnieju – który kajak zbierze więcej śmieci ten wygrywa, dwu osobowe drużyny będą rywalizować miedzy sobą. Zebrane śmieci zostaną następnie posegregowane zgodnie z zasadami recyklingu i umieszczone w specjalnych pojemnikach przygotowanych przez Wójtów Gmin. Kajakową pasją pragniemy dzielić się z tymi, którzy nie są w pełni sprawni i samodzielnie nie mogliby doświadczyć uroków kajakowania. Działanie to będzie miało charakter rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jednak głównym jego celem jest wartość edukacyjna i promocja wolontariatu na rzecz osób potrzebujących oraz zbliżenie młodych osób do młodzieży niepełnosprawnej, przełamanie barier, granic, uprzedzeń, stereotypów, otwarcie się na odmienności – spływy dla osób niepełnosprawnych.

Mazowieckie Pogotowie Kajakowe
Mazowieckie Pogotowie Kajakowe to projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Polega on, podobnie jak spływy dla przyrody, na sprzątaniu rzek z wysokości kajaka, tam gdzie dotarcie inaczej aniżeli z kajak jest wręcz nie możliwe. Na Pogotowie czeka aż 200 km rzek!!

Poszukujemy...
Poprzez kajaki odkrywać ideały...mhm...- „Sport jest z pewnością jednym z ważnych zjawisk, zdolnym przekazywać bardzo głębokie wartości językiem powszechnie zrozumiałym. Może być nośnikiem wzniosłych ideałów humanistycznych i duchowych, jeśli jest praktykowany w duchu pełnego poszanowania reguł…” - tak właśnie o sporcie mówił Ojciec Święty podczas międzynarodowego sympozjum na temat „Oblicze i dusza sportu w Roku Wielkiego Jubileuszu”. Dalej Papież mówił, że tylko prawdziwe cele, nie lekceważące centralnej roli człowieka są w sporcie ważne i porządne.

...i odnajdujemy!!
Spływów co nie miara, a więc nie czekaj Drogi Czytelniku i zapisz się już dziś. Aha!! Zapomniałam o jednym szczególe!! Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej - to ich sprawa. Więcej szczegółów w Biurze w Sokołowie Podlaskim przy ul. Lipowej 84, lub pod numerem telefonu 025 787 74 11. www.ksm-drohiczyn.pl - ZAPRASZAMY!!

Pierwszy spływ w ramach Mazowieckiego Pogotowania Kajakowe odbędzie się w dniach 22-24 maja 2009r. będziemy sprzątać rzekę Liwiec - Czekamy właśnie na Ciebie!!

Paulina Rutkowska
Czytelnia: