Kieruj nami we wszystkich naszych działaniach

Boże, Ty jesteś naszym Stwórcą.
Jesteś dobry, a Twoje miłosierdzie nie zna granic.
Wszelkie stworzenie głosi Twoją chwałę.
Boże, Ty dałeś nam wewnętrzne prawo,
według którego musimy żyć.
Wypełniać Twoją wolę oznacza wypełniać nasze obowiązki.
Kroczyć Twoimi drogami oznacza znać pokój uszy.
Tobie ofiarujemy nasze posłuszeństwo.
Kieruj nami we wszystkich poczynaniach,
które podejmujemy na ziemi.
Wyzwól nas od złych skłonności, które oddalają
nasze serce od Twojej woli.
Nie pozwól nam oddalić się od Ciebie.
Boże, Sędzio całej ludzkości, pomóż nam znaleźć się
w gronie Twoich wybranych
w dniu ostatecznym.
Boże, Twórco sprawiedliwości i pokoju,
obdarz nas prawdziwą radością,
autentyczną miłością i trwałą solidarnością pośród narodów.
Napełniaj nas zawsze swoimi darami.
Amen!

Jan Paweł II

Jan Paweł II: