Różaniec - maj 2012

Temat numeru: MARYJA NASZĄ KRÓLOWĄ
     Majowy numer miesięcznika sióstr loretanek „Różaniec” jest poświęcony Maryi jako naszej Królowej. Kontynuując cykl Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, złożonych przez Prymasa S. Wyszyńskiego, autorzy wyjaśniają, co znaczy „z wszelką usilnością umacniać i szerzyć w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć (...) i nabożeństwo” do Maryi Królowej Polski. „Chcąc zrozumieć królowanie Maryi – pisze ks. Wojciech Przybylski – trzeba najpierw spojrzeć na Chrystusa, który nie był królem ziemskim (...). Maryja jest Królową na wzór Syna – Króla. (...) W Ewangelii widzimy Maryję jako całkowicie oddaną na służbę królestwu Chrystusa...”. O. Janusz M. Andrzejewski OP, biblista i egzorcysta diecezji kijowsko-żytomierskiej, dodaje, że mamy Maryję za Matkę i Królową o tyle, o ile przyjmujemy Jej królowanie i jesteśmy Jej posłuszni. A w jaki sposób szerzyć cześć Maryi? „Przede wszystkim musimy żyć tak jak Ona (...) nie żyć w fałszu, że jestem orędownikiem Maryi, a w miarę spokojnie przyjąłem ducha tego świata i jestem otwarty na wszystko, z szatanem na czele”.
     „Różaniec” przedstawia „Polski rok z Maryją”, a więc kościelne święta maryjne wyrosłe z tradycji ludowej. Publikuje ponadto świadectwa na to, że Maryja jest także najlepszą Matką i Pośredniczką łask, o czym należy pamiętać szczególnie z okazji Dnia Matki.
     O historii ślubów Narodu polskiego i ślubach jako zobowiązaniu pisze Krystyna Czuba: „Tyle razy jako Naród składaliśmy śluby. Umiemy się modlić, a nie umiemy żyć po chrześcijańsku. (...) To rozdwojenie życia jest zobowiązaniem do ciężkiej pracy”. Oprócz stałych rubryk, komentarzy do liturgii, rozważań różańcowych czy świętych polskich (tym razem św. Maksymiliana Kolbe), znajdziemy w tym numerze „Różańca” artykuły na 95. rocznicę objawień fatimskich i 1. rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II. „...Chrystus Pan jest skłonny cofnąć karzącą swoją rękę – zakomunikowała Matka Boża za pośrednictwem dzieci w Fatimie – o ile katolicy wzbudzą w sobie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Jego Matki”. „A jak należy zawołać teraz, w 95. rocznicę objawień fatimskich, gdy praktyka pierwszych sobót miesiąca wciąż jeszcze nie jest powszechna? – pyta ks. Krzysztof Czapla SAC – Polsko, czy naprawdę kochasz Maryję?”.
Czytelnia: