Różaniec - październik 2013

Temat numeru: JAK WIERZYĆ – TO WE WSZYSTKO
     Możliwe, że temat październikowego numeru wiele osób oburzy, bo jak to: Wierzyć we wszystko? Tak! WE WSZYSTKO, CO BÓG OBJAWIŁ, A KOŚCIÓŁ DO WIERZENIA PODAJE, a nie – w to, o czym mówi świat czy politycy, nie w to, czym karmią nas świeckie media, próbując coraz bardziej ogłupić społeczeństwo. Mamy wierzyć WE WSZYSTKO, CO POWIEDZIAŁ CHRYSTUS, do czego zapraszają nas słowa Katechizmu: „Jest więc słuszne i dobre powierzyć się całkowicie Bogu i wierzyć absolutnie w to, co On powiedział” (nr 150).
     Dlatego tym razem – u schyłku Roku Wiary – chcemy podjąć temat tzw. wiary wybiórczej. To problem, który może dotknąć każdego, nie tylko tych, którzy od czasu do czasu przypominają sobie o Panu Bogu, ale także – a może przede wszystkim! – osoby głęboko religijne i pobożne. Jak tego uniknąć? Co zrobić, aby nie ulec pokusie odrzucenia niewygodnych przykazań? To pytania, na które można znaleźć odpowiedź na łamach „Różańca” w miesiącu, który w sposób szczególny poświęcony jest Maryi i modlitwie różańcowej. W pierwszej kolejności polecamy lekturze rozmowę z ks. prał. Tadeuszem Hukiem oraz artykuł ks. Wojciecha Przybylskiego, który skutecznie wprowadza w temat numeru.
     Jezus nieustannie zaprasza nas, abyśmy pogłębiali swoją wiarę. Nieocenioną pomocą w duchowej formacji są wspólnoty, więcej na ten temat w artykule Wzrost świadomości wiary. O zagrożeniach płynących z wybiórczego traktowania przykazań, czyli o drogach i bezdrożach wiary pisze ks. Feliks Folejewski SAC, natomiast s. Zofia Chomiuk CSL przybliża nauczanie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, który już niemal 100 lat temu upominał wiernych, aby przyjmowali nauczanie Chrystusa w całości. W tym miesiącu polecamy także rozważania różańcowe z dopowiedzeniami, których autorem jest o. Stanisław Przepierski OP. Prośmy, aby Pan Bóg za przyczyną Najświętszej Maryi Panny dał nam łaskę całkowitego przylgnięcia do Jezusa Chrystusa i bezwarunkowego przyjęcia Jego woli.
     Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.rozaniec.eu oraz do elektronicznej prenumeraty „Różańca”.
Czytelnia: