Litania za zmarłych

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nim/nią/nimi.
Bramo niebieska, módl się za nim/nią/nimi.
Królowo Wniebowzięta, módl się za nim/nią/nimi.
Święty Michale, módl się za nim/nią/nimi.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nim/nią/nimi.
Święty Józefie, módl się za nim/nią/nimi.
Święty .... (patron zmarłego), módl się za nim/nią/nimi.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módl się za nim/nią/nimi.

Bądź mu (jej, im) milościw, wybaw go (ją, ich), Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw go (ją, ich), Panie.
Od cierpień w czyśćcu, wybaw go (ją, ich), Panie.
Przez Twoje Wcielenie, wybaw go (ją, ich), Panie.
Przez Twoje narodzenie, wybaw go (ją, ich), Panie.
Przez Twój chrzest i post święty, wybaw go (ją, ich), Panie.
Przez Twój krzyż i mękę, wybaw go (ją, ich), Panie.
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw go (ją, ich), Panie.
Przez Twoje zmartwychwstanie, wybaw go (ją, ich), Panie.
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, wybaw go (ją, ich), Panie.
Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw go (ją, ich), Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale, wybaw go (ją, ich), Panie.

Prosimy Cię, abyś dal nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas Panie.
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, wysłuchaj nas Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj nas Panie.
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, wysłuchaj nas Panie.
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców, wysłuchaj nas Panie.
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, wysłuchaj nas Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, wysłuchaj nas Panie.
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania. wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy: