Różaniec - styczeń 2011

     Wraz ze styczniowym numerem czasopisma „Różaniec” rozpoczynamy nowy cykl rozważań, których oś stanowi treść Ślubów Jasnogórskich, złożonych w 1956 r. przed tronem Matki Bożej przez – uwięzionego w Komańczy – kard. Stefana Wyszyńskiego. Początek roku to dobry czas, abyśmy ponownie przekonali się, ile znaczyła potęga wiary w dziejach Narodu polskiego i jak dalece odchodzimy obecnie od świadomej praktyki sytuowania Boga na pierwszym miejscu we wszystkich dziedzinach życia, a zwłaszcza w sferze polityki, stopniowo opanowywanej przez ideologię zła. Podejmujemy refleksję nad tym, jak przywrócić Boga zlaicyzowanym mediom, tak aby na nowo były w stanie głosić Chrystusa.
     W nauczaniu papieża Benedykta XVI publikujemy wypowiedzi wygłoszone 18-20 listopada 2011 r. podczas jego pielgrzymki do Beninu, państwa w Afryce nad Zatoką Gwinejską, w których podkreślił, że cały kontynent afrykański jest nadzieją dla Kościoła powszechnego. Zachęcamy także do zapoznania się z portretem duchowym sługi Bożej Pauliny Jaricot, której 150. rocznicę śmierci obchodzimy w tym miesiącu, a także z sylwetką św. Wojciecha, jednego z głównych patronów polskich.
     Warto pochylić się nad innymi zagadnieniami, poruszanymi w tym miesiącu, takimi jak np. kapłaństwo, rozumiane jako skarb i równocześnie paradoks, nad niezwykłym świadectwem ks. Bielińskiego ukazującym przemieniającą moc wizyty duszpasterskiej, nad komentarzami do Ewangelii na każdy dzień, a także nad relacją z uroczystości święceń biskupich ks. Marka Solarczyka, które odbyły się w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana męczennika na warszawskiej Pradze.
     Przypominamy o możliwości włączenia się w kolejny rok nowenny przed 100. rocznicą objawień fatimskich, którego hasło brzmi: „Nie żyjemy dla siebie”.
Czytelnia: