Wakacyjna Akcja Caritas

Caritas w Polsce rozpoczęła organizację "Wakacyjnej Akcji Caritas" już w czasie adwentu 2008, rozprowadzając wigilijne świece Caritas. Pozyskane pieniądze przeznaczone są na dwa działania:
• organizację czasu wolnego w ciągu roku szkolnego w placówkach wsparcia dziennego
• kolonie letnie

Caritas wychodząc naprzeciw potrzebom dwóch milionów dzieci, których nie stać na wakacje, organizuje co roku kolonie letnie, a w zimie wyjazdy feryjne.

W ubiegłym roku ponad 50 tys. młodych ludzi skorzystało z turnusów kolonijnych organizowanych we wszystkich diecezjach w Polsce.

Dzieci pochodzą najczęściej ze środowisk ubogich, dysfunkcyjnych. Rodziców wielu z nich nie stać na pełnopłatny wyjazd na wakacje. Młodzi ludzie korzystają z wyjazdów nad morze, jeziora, w góry. Mają okazję obcować z pięknem ojczystego kraju, bawiąc się i ucząc wielu ciekawych umiejętności, których nie mogłyby zdobyć w szkolnych ławach.

Turnus wakacyjny trwa zwyczajowo dwa tygodnie, w ośrodkach kolonijnych, posiadających wszelkie uprawnienia do realizacji tego typu form wypoczynku.

Kadra pedagogiczna przygotowuje się bardzo starannie do wyjazdów kolonijnych. W wielu miejscach w Polsce ekipa wolontariuszy przechodzi szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć aktywizujących metodami warsztatowymi, kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, rozwiązywania konfliktów rówieśniczych itd.

W roku 2009 hasło kolonijne brzmi „Otoczmy troską życie”. Grupa pedagogów z Caritas Archidiecezji Poznańskiej przygotowała program pracy kolonijnej zgodny z tematem roku duszpasterskiego, a zatytułowany „I tak warto żyć”, zaczerpnięty z piosnki zespołu Raz, dwa, trzy. Zeszyt do nabycia w Fundacji Pro Caritate (koszt jednej sztuki to 4zł).

Po zakończonych wakacjach w wielu polskich miastach odbywają się uroczyste spotkania pokolonije, gdzie wszyscy uczestnicy wyjazdów, dzieci i dorośli, dziękują podczas mszy św. za udane wakacje. Wspominają wspólnie spędzony czas, wymieniają się zdjęciami, wspomnieniami i umawiają się na spotkanie kolonijne już za rok.

Koszt wyjazdu jednego dziecka w zależności od placówki waha się od 600zł do ok. 900 zł. Warto zaznaczyć, że kadra kolonijna to wolontariusze nie pobierający wynagrodzenia za swoją pracę. Każdy może wesprzeć kolonie letnie, np. jako wolontariusz, jeśli posiada odpowiednie uprawnienia kolonijne i wolny czas.

Można także wysłać SMS o treści „Pomagam - wakacje” pod nr 72 902. Koszt jednego SMS 2,44 zł (z VAT), lub wpłacić dowolną kwotę na konto:
CARITAS POLSKA
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem: "Wakacje 2009"

Czytelnia: