Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!

Dar słowa: