Cudowny głos...

Wsłuchaj się w chwilę.
Posłuchaj swych myśli i uczuć.
Posłuchaj impulsów i pragnień.
Posłuchaj tęsknot i lęków.
Posłuchaj jak bije Twoje własne serce.
Posłuchaj cichutkiego głosu Pana Boga,
W najgłębszych zakamarkach swego jestestwa.

Frederic Buechner

Rozważania i opowiadania: