Boże najcierpliwszy, proszę najprościej, daj mi zwykłą dobroć, dłuższą od miłości