Pokora jest fundamentem życia duchowego, bo stanowi jego początek.

Dar słowa: