Naucz nas kochać Jezusa

Matko Najświętsza,
uproś nam,
abyśmy choć trochę tak wierzyli w Jezusa,
choć trochę tak Mu ufali,
choć trochę tak Go kochali,
jak Ty.

Uproś nam u Boga,
abyśmy w duszy naszej
choć trochę byli tak spokojni,
choć trochę tak szczęśliwi,
jak Ty.

Najpiękniejsza,
a przy tym taka człowiecza,
taka prosta,
taka macierzyńska,
serdeczna...

Nie przerażasz ogromem,
nie odpychasz sprawiedliwością,
jesteś nam bliska.

Z jaką miłością uśmiechasz się.
Do kogo?

Do Jezusa,
którego trzymasz na rękach.

Naucz nas, Święta Matko, kochać Jezusa.
Amen.

Modlitwy: