Być, albo nie być, oto jest pytanie!

Kuba odkrywa Szekspira. Bo to kwestia wypowiadana z "trupią czachą" w ręku.

Humor: