Zwycięzcą w konkursie bekania

Ojciec winien być dla synów wzorem do naśladowania.

Humor: