Co świadczy o potędze miłości?

Co świadczy o potędze miłości?
To, że nie można jej nakazać.

Wszechmogący Bóg,
dając człowiekowi wolną wolę,
sam sobie stworzył dramat.
Nie może miłości narzucić,
nie może kazać siebie kochać.
W tym leży istota danej nam wolnej woli,
które jest stałym pytaniem:
czy chcesz kochać, czy wybierasz miłość?

Miłość trzeba świadomie wybrać
i nikt do miłości zmusić nie może.
Miłość jest stałym wybieraniem.
Miłość jest tak wielka, że aż Bóg o nią prosi.

Bóg stale zaprasza do miłości:
chrzest jest zaproszeniem do życia z Bogiem,
Komunia święta - zaproszeniem do życia życiem Jezusa.

Ks. Jan Twardowski

Ksiądz Jan Twardowski: