Czym jesteś bez innych?

Żyć oznacza żyć z innymi.
Bo czym właściwie jestem bez innych?
Samotną, bezludną wyspą w morzu pełnym ludzi.
Bez innych życie jest utopią, miłość jest snem,
który się nigdy nie spełni, pragnienie szczęścia
jest po prostu fatamorganą.
Wszyscy jesteśmy związani ze sobą wieloma nićmi.
Nasze życie uzależnione jest od innych.

Żyć z innymi oznacza, że powinno się
z nimi wszystko dzielić.
Przeze mnie nie może przydarzyć się
żadna krzywda czy ból.
Muszę wszystkich przyjąć i należycie ocenić.
Bez innych nie może się nikt rozwinąć.
Potrzebuję wszystkich nie tylko dlatego,
że tyle dla mnie znaczą.
Potrzebuję ich także dlatego,
bo mogę dla nich wiele uczynić.

Mam oczy,
by zauważać innych,
mam uszy, by ich usłyszeć,
nogi, aby do nich się pofatygować,
dłonie, by je ku nim wyciągnąć
i serce, aby kochać.