By dzień oświecał całą ziemię

Ten, który kazał zajaśnieć ciemnościom,
By dzień oświecał cały obszar ziemi,
Sam w nas zamieszkał i dobrem obdarz
Przez swego Ducha.

Wszyscy jesteśmy żyjącą świątynią
Żywego Boga; Syna krwią obmyci,
Wsparci na mocnym kamieniu węgielnym
Odwiecznej prawdy.

Jedno stanowiąc przez miłość i wiarę,
Niesiemy Pana ukrytego w duszach;
Naszym pokarmem jest chleb życiodajny
Ofiary krzyża.

Co dzień prosimy w tym świętym przybytku
Naszego Ojca, aby nas wysłuchał,
Myśli i serca napełnił pokojem
Swej obecności.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
Niech będzie chwała teraz i na wieki;
Kościół dążący do zdrojów zbawienia
Niech wielbi Boga!
Amen