Zmiłuj się nad nami, Panie

Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, żadnego bowiem usprawiedliwienia nie mając, tę oto modlitwę do Ciebie, jako Władcy, grzeszni zanosimy: Zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu + i Synowi i Świętemu Duchowi

Panie, zmiłuj się nad nami,
w Tobie bowiem mamy nadzieję.
Nie bądź na nas bardzo zagniewany,
nie pamiętaj też naszych nieprawości,
ale wejrzyj i teraz na nas w Twojej łaskawości,
i wybaw nas od wrogów naszych.
Ty bowiem jesteś Bogiem naszym,
a my Twoim ludem,
wszyscy dziełem Twoich rąk i Twego imienia wzywamy.
Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

Bramy miłosierdzia otwórz nam,
błogosławiona Bogurodzico,
abyśmy ufając Tobie nie zginęli,
ale przez Ciebie zostali wybawieni z niedoli,
Ty jesteś bowiem zbawieniem rodu chrześcijańskiego.

Modlitwy wieczorne - grekokatolickie