Psalm 36 - Przewrotność bezbożnych - dobroć Boża względem sprawiedliwych

Głos nieprawości odzywa się w głębi serca bezbożnego.
Dla niego bo jaźń Boża nic nie znaczy.
Zbyt bowiem pochlebia sam sobie,
by dostrzegł swą nieprawość i by ją znienawidził.
Słowa jego ust to złość i podstęp,
wyzbył się roztropności i prawego życia.
Na swoim łożu nieprawość obmyśla,
trwa na niedobrej drodze
i nie odrzuca od siebie zła.
Jahwe, miłosierdzie Twoje niebios sięga,
a wierność Twoja — obłoków;
najwyższe góry są miarą Twej sprawiedliwości,
a przepastna toń morska — Twoich wyroków.
Ludzie i zwierzęta u Ciebie znajdują wspomożenie, o Jahwe!
Jakże cenna jest łaskawość Twoja, Boże,
w cieniu Twych skrzydeł synowie człowieczy znajdują schronienie;
sycą się zasobami Twego domu,
Ty zaś napawasz ich zdrojem Twych rozkoszy.
Zaprawdę, w Tobie jest źródło życia,
w Twojej światłości oglądamy światłość.
Racz nadal okazywać łaskę Twym czcicielom
i sprawiedliwość Twoją — ludziom prawego serca.
Niech mnie nie dosięgnie stopa człowieka butnego,
a ręka bezbożnego niech mnie nie wygania.
Oto upadną złoczyńcy,
porażeni, nie zdołają się już podnieść.

Modlitwy: