Niedziela - Ton 8

Troparion
Z wysokości zstąpiłeś, Łaskawco, przyjąłeś grób na dni trzy, aby nas uwolnić od cierpień, Życie
i Zmartwychwstanie nasze, Panie, chwała Tobie.

Chwała Ojcu + i Synowi, i Duchowi Świętemu

Kontakion
Powstając z grobu, podźwignąłeś umarłych. Wskrzesiłeś Adama a Ewa raduje się w Twoim zmartwychwstaniu. Krańce ziemi tryumfują z Twego powstania z martwych, Wielce Miłosierny Panie.

Teraz i zawsze, i na wieki wieków

Teotokion
Matko Boża, my, Twoi słudzy, śpiewamy Ci hymn dziękczynny, hymn tryumfalny jako mężnej przewodniczce, bo wyzwoliłaś nas od niebezpieczeństw. Przeto wołamy do Ciebie: Bądź pozdrowiona Panno i zawsze czysta Dziewico!

Modlitwy na każdy dzień - grekokatolickie