21. DZIEŃ

PANIE, JEZU CHRYSTE,
Ty mnie wezwałeś,
bym z Tobą szedł drogą do Ojca.
Chcę Tobą żyć i z Tobą iść.
Bądź mi światłem, które, mi przyświeca.
Bądź mi siłą, która mnie wzmacnia.
Bądź moim Mistrzem, którego chcę słuchać
i kroczyć za nim.
Wyryj w moim sercu Twoje przykazania.
Niech się w Ciebie,
jako we wzór wpatruję.
Napełnij mnie Twoją łaską,
bym wielbił Ojca w niebie,
a bliźnim służył, jak Ty nakazałeś.
Daj mi serce czyste i od grzechu wolne.
Wzmocnij mnie Duchem Twoim,
niech się we mnie Twe obietnice spełnią.
W Tobie, z Tobą i przez Ciebie,
chcę żyć w miłości Ducha Świętego,
ku chwale Boga Ojca. Amen.

PSALM 91
"Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Jahwe: Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam.
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa.
Okryje Cię swymi piórami
i schronisz się pod jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza."

OJCZE NA NIEBIE,
Ty mnie kochasz.
Ofiaruję Ci mój nowy dzień.
Dajesz mi słońce i serce radosne.
Przyrzekam Ci dziś z rana,
być dobrym dla wszystkich,
gdyż Ty jesteś dla mnie dobry.
Nie życzysz sobie,
bym się wadził z bliźnimi.
Pomóż, bym nie był złośliwy,
zazdrosny i nie kłamał.
Pomóż mi nieść radość wszędzie,
bym był tak dobry dla drugich,
jak Ty jesteś dla mnie.
Ojcze na niebie,
niechaj dziś wszystko
na Twoją chwałę się dzieje.
Błogosław mnie,
prowadź mnie
i strzeż mnie. Amen.

UFNIE WIERZĘ W CIEBIE PANIE,
i z całego serca kocham Cię.
Świat i piekło wiary mi nie wyrwą!
Gdyby mi przyszło krew przelać i życie oddać,
mocno wierzę w Ciebie Panie.

Słowo Boże:
"Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale."

Modlitwy: