Psalm 91 - Pod opieką najwyższego

Kto pod opieką Najwyższego mieszka
i w cieniu Wszechmocnego przebywa,
może rzec do Jahwe: „Ucieczko moja i twierdzo moja,
Boże mój, któremu zaufałem!”
Zaprawdę, On cię wyzwoli z sideł ptasznika
i od zarazy straszliwej.
On cię piórami swymi okryje,
pod Jego skrzydłami znajdziesz schronienie.
Jego wierność puklerzem jest i pancerzem.
Nie ulękniesz się grozy nocy
ani strzały lecącej za dnia,
zarazy, która krąży w ciemnościach,
ani moru, który sieje zniszczenie w południe.
Chociażby tysiąc padło u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twej prawicy —
ciebie [zło] nie dosięgnie.
Spojrzysz tylko oczami swymi,
a ujrzysz odpłatę bezbożnych.
Jahwe bowiem jest twoją ucieczką,
Najwyższego obrałeś za swoje schronienie.
Nie dosięgnie cię żadne nieszczęście,
żadna plaga nie zbliży się do twego namiotu.
Bo powierzył cię aniołom swoim,
aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
Na rękach nosić cię będą,
byś nie uraził nogi swej o kamień.
Po lwie i żmii stąpać będziesz,
zdepcesz młodego lwa i smoka.
„Ponieważ przylgnął do mnie, ocalę go
i wywyższę, bo poznał Imię moje.
Gdy będzie mnie wzywał, wysłucham go
i będę przy nim w utrapieniu,
wybawię go i zapewnię mu sławę.
Nasycę go długim życiem
i pozwolę mu oglądać moje zbawienie”.

Modlitwy: