Matko pięknej miłości!

Bądź pozdrowiona, Matko, Królowo świata.
Ty jesteś Matką pięknej miłości,
Ty jesteś Matką Jezusa,
źródłem wszelkiej łaski,
zapachem każdej cnoty,
odbiciem wszelkiej czystości.
Jesteś radością w płaczu,
zwycięstwem w boju,
nadzieją w śmierci.
Jakże słodki jest smak
Twego imienia na naszych ustach,
jakże subtelna harmonia
w naszych uszach,
jakież upojenie w naszych sercach!
Ty jesteś szczęściem cierpiących,
koroną męczenników,
pięknością dziewic.
Błagamy Cię,
oddaj nas po tym wygnaniu
na własność Twego Syna, Jezusa.
Amen

1 maja 1979
Jan Paweł II

Jan Paweł II: