Psalm 125 - Bóg opiekunem swego ludu

Ufający Jahwe są jak góra Syjon,
która się nie chwieje, trwa na wieki.
Wokół Jeruzalem wznoszą się góry,
a koło ludu swojego jest Jahwe,
teraz i na wieki.
Nie pozwoli On paść berłu bezbożnych
na dziedzictwo sprawiedliwych,
aby sprawiedliwi nie wyciągali
rąk swoich ku nieprawości.
Jahwe, obdarz dobrami dobrych
i tych, których serca są prawe.
Ale tych, co zbaczają na kręte drogi,
niech Jahwe odrzuci razem ze złoczyńcami.
Pokój nad Izraelem!

Modlitwy: