Chwała Ojcu...

Jako było, jak jest, tak i potem będzie,
Po wiek wieków, Bóg łaskawy,
Jeden w Trójcy Świętej,
W fal odpływach, w fal przypływach,
Jako zawsze bywa,
Bóg łaskawy w Trójcy Świętej
I w odpływach, i w przypływach.

Wiersz zachodnich górali szkockich