17. DZIEŃ

Z OJCOWSKĄ CZUŁOŚCIĄ
strzegłeś mnie tej nocy, dobry Boże mój.
Za to i za wszelkie bogactwo łask dziękuję Ci.
Od grzechu i nagłej śmierci zachowaj mnie.
Błogosław, dobry Ojcze, moje myśli i czyny.
Boży Aniele Stróżu, czuwaj nade mną.
Maryjo, wstawiaj się za mną u boskiego swojego Syna,
któremu niech będzie cześć i chwała na wieki. Amen.

OD WSCHODU SŁOŃCA
i jego zachodu,
Niech Imię Pana będzie pochwalone.
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego...

PANIE, KTÓRY ZOSTAŁEŚ POSŁANY,
aby uzdrowić skruszonych w sercu,
zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników,
zmiłuj się nad nami.
Panie, który siedzisz po prawicy Ojca,
aby się wstawiać za Twoim ludem,
zmiłuj się nad nami.

WIELU LUDZI OD CIEBIE POSŁANYCH SPOTYKAMY NA DROGACH ŻYCIA,
Ty im nas powierzasz, oni do nas należą.
My za nich odpowiadamy. Proszę Cię przeto za wszystkich:
za rodziców i przodków rodziny, za wychowawców i duszpasterzy,
za rodzeństwo i krewnych, za moją żonę (męża) i dzieci.
Proszę Cię:
za współpracowników i kolegów,
za przełożonych i podwładnych,
za przyjaciół i za gości.
Pobłogosław wszystkim. Zmiłuj się nad nami.
Pozwól mi dobrze spełniać moje obowiązki
wobec nich.
Pogłębiaj we mnie świadomość odpowiedzialności,
porusz sumienie,
rozgrzej serce,
daj hojną dłoń,
daj owoc działania.
Niech będę dobrej myśli, wytrwały i ufny,
że kiedyś razem, jako dzieci Boże,
spotkamy się w Królestwie Ojca. Amen.

Słowo Boże:
"Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich." (Mt. 18, 20)

Modlitwy: