9. DZIEŃ

NOWY DZIEŃ DAJESZ MI PANIE,
a każdy jest jednakowo ważny przed Tobą.
Dziękuję Ci za tę nową szansę
i proszę, bym ten dzień dobrze przeżył,
bym swe obowiązki należycie wypełnił,
spotkanych ludzi uczciwie traktował
i skorzystał z doświadczeń,
które dzień ten przyniesie.
Niech mnie radość nie ponosi,
a przykrość nie zniechęca.
Wśród spraw tysięcy, niech nie zagubię
wolności dziecka Bożego.
Gdyby moich wysiłków nie doceniono,
lub nawet z pracy zwolniono,
pomóż, bym się nie załamał i całkowicie zdał się na wolę Twoją.
Spraw, bym Ci za wszystko dziękował nawet wtedy,
gdyby ten dzień miał być dla mnie uciążliwy.
W dzisiejszy poranek przed Twoim Obliczem rozważam Panie, co mi ten dzień przyniesie?
Nie zdołam wszystkiego po Twej myśli spełnić, lecz proszę, niechaj będę lepszy niż wczoraj.
W rozgwarze życia trudno mi się skupić,
ale o Tobie niechaj przynajmniej pamiętam.
Jest mi tak trudno kochać Cię gorąco,
niechaj więc moja miłość będzie większa od mej słabości.
Nie proszę Cię już o wieczną szczęśliwość,
daj jednak, bym ufnie na tej drodze
ku Tobie postępował.
Pomóż mi w tym wieczny Boże! Amen.

BĄDŹ POCHWALONY, PANIE JEZU CHRYSTE,
Królu, wszelkiej chwały godny. Twoje królestwo bez granic,
Twe panowanie bez końca. Chryste, Królu! Alleluja. Alleluja.
Majestatyczna Twa Głowa, boskości koroną zdobiona,
jasność z Twych oczu płynie i blask od Twego majestatu.
Chryste, Królu! Alleluja. Alleluja.
Bogactwem swojej łaski i swą światłością bądź nam bliski.
A gdy na sąd przyjdziesz, o Chryste, do swego królestwa nas wprowadź.
Chryste, Królu! Alleluja. Alleluja.

PRZEZ CHRYSTUSA,
z Chrystusem
i w Chrystusie,
Tobie, Boże Ojcze wszechmogący,
w jedności Ducha Świętego,
wszelka cześć i chwała,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Słowo Boże:
"Bóg jest miłością; kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim." (l J. 4, 16)

Modlitwy: