Psalm 92 - Sprawiedliwe rządy Boże

Dobrze jest sławić Jahwe
i śpiewać na cześć Imienia Twego, o Najwyższy;
głosić o poranku dobroć Twoją,
a Twoją wierność nocą,
przy wtórze dziesięciostrunnej lutni i harfy,
przy dźwiękach cytry.
Bo budzisz we mnie radość swymi czynami, Jahwe,
cieszę się wielce z dzieł Twoich rąk.
o jakże wielkie są dzieła Twoje, Jahwe!
Niezgłębione są myśli Twoje.
Prostak tego nie pozna,
a głupiec nie pojmie tego.
Jeśli bezbożni krzewią się jak ziele
i rozkwitają wszyscy nieprawość czyniący,
dzieje się tak, by wieczna spotkała ich zagłada.
Ty zaś, o Jahwe, wywyższony jesteś na wieki!
Zaprawdę, wrogowie Twoi, Jahwe,
zaprawdę, wrogowie Twoi zginą
i rozproszą się wszyscy nieprawość czyniący.
Mój róg wywyższyłeś jak róg bawołu,
namaściłeś mnie najprzedniejszą oliwą.
Oko moje napawa się widokiem moich wrogów,
uszy moje radują się wieścią o mych przeciwnikach.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
wzrośnie jak cedr na Libanie.
Zasadzeni przy Domu Jahwe
wyrastają na dziedzińcach Boga naszego.
W starości jeszcze wydają owoc,
zachowują żywotność i świeżość,
by głosić, jak prawy jest Jahwe,
On, opoka moja, i że nie ma w Nim nieprawości.

Modlitwy: