Psalm 127 - Opatrzność Boża

Jeżeli Jahwe domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą,
jeżeli Jahwe nie strzeże miasta,
na próżno czuwają strażnicy.
Daremnie wstajecie wczesnym rankiem
i opóźniacie nocny spoczynek,
spożywacie wasz chleb w ciężkim trudzie,
gdyż On swych umiłowanych i we śnie obdarza.
Oto darem Jahwe synowie,
nagrodą — owoc łona.
Jak strzały w ręku wojownika,
tak synowie zrodzeni w młodych latach.
Szczęśliwy, kto napełni nimi swój kołczan!
Nie zawstydzi się, kiedy w bramie
będzie się rozprawiał ze swymi wrogami.

Modlitwy: