Psalm 75 - Jahwe - Sędzia sprawiedliwy

Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy!
Ci, którzy Imienia Twego wzywają, rozgłaszają Twoje cuda.
„W czasie, który wyznaczę,
sam dokonam sprawiedliwego sądu.
Choćby się ziemia zachwiała
ze wszystkimi jej mieszkańcami,
Ja umocnię jej podwaliny.” 

Przestrzegam zuchwałych: „Przestańcie się chełpić!” —
i bezbożnych: „Nie podnoście rogu!”
Nie podnoście wysoko waszego rogu,
nie mówcie zuchwale z nieugiętym karkiem:
„[Sprawiedliwość nie nadejdzie] ani od wschodu, ani od zachodu,
ani od strony pustyni, ani od strony gór”
Zaprawdę, Bóg jest Sędzią:
jednego poniża innego wywyższa.
Tak, w ręku Jahwe jest czara
pieniąca się winem,
obficie zaprawionym korzeniami.
I nalewa z niej:
aż do osadu muszą ją wychylić;
pić z niej muszą wszyscy grzesznicy ziemi.
Ja zaś radować się będę po wszystkie czasy,
grając na cytrze ku chwale Boga Jakuba.
Poutrącam wszystkie rogi grzeszników;
wysoko wzniosą się rogi sprawiedliwych.

Modlitwy: