Przebacz mi!

Przebacz mi moje milczenie,
gdy trzeba było mówić.
Przebacz puste słowa,
gdy potrzebne były czyny.
Przebacz mi, że kierowałem się
własną mądrością,
zamiast Ewangelią
i służyłem tylko tym,
których sam sobie wybrałem.
Przebacz moją marność,
moje skąpstwo, mój brak miłości.
Przebacz mi moje winy,
jak i ja przebaczam
tym, którzy przeciw mnie zawinili.
I naucz mnie tak przebaczać,
bym nie ranił tych, którym odpuszczam winy.
Przez Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen