Psalm 76 - Pieśń tryumfalna po zwycięstwie

Rozsławił się Bóg pośród Judy,
wielkie jest Imię Jego w Izraelu.
W Szalem stanął Jego Przybytek,
siedziba Jego na Syjonie.
Tu połamał ogniste strzały łuku,
tarczę i miecz, i włócznię.

Zajaśniałeś blaskiem, o Wspaniały,
[zstępując] z wiekuistych gór.
Złupiono dzielnych bojowników,
pogrążyli się we śnie,
zawiodła [siła] ramienia wszystkich bohaterów.
Na groźbę Twoją, Boże Jakuba,
zastygli w bezruchu jeźdźcy i konie.
O, groźny jesteś —
któż się przed Tobą ostoi
w godzinę Twego gniewu?
Z wysokości niebios ogłaszasz wyrok.
Ziemia truchleje i milknie,
gdy Bóg powstaje, by dokonać sądu
i wybawić wszystkich uciśnionych na ziemi. 

Zaiste, i zapalczywość ludzka przyczynia Ci chwały,
opasujesz się ocalałymi od straszliwego gniewu.
Składajcie śluby Jahwe, Bogu waszemu, i wypełniajcie je!
Niech wszyscy wokół Niego przynoszą dary
Temu, który trwogę budzi.
On ukróca pychę książąt,
napełnia lękiem królów ziemi.

Modlitwy: