18. DZIEŃ

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego ten dzień rozpoczynam.

DOBRY BOŻE!
Dziękuję Ci za noc i odpoczynek.
Na progu dnia, pokłon Ci oddaję.
Moja dziesiejsza praca
niech Twoją chwałę głosi.
Błogosław moim wysiłkom.
Czuwaj nad moim życiem
i nad życiem drogich mi osób.
Zachowaj nas od nieszczęść i niebezpieczeństw,
od choroby i nagłej śmierci.
Niech w grzech nie popadnę, lecz przeciwnie,
niech się na drodze cnoty umacniam.
Udziel mi do tego swej łaski. Amen.

KOŚCIOŁA NAUCE
posłusznym chcę być,
i przyrzeczeniom Chrztu świętego
wierności dochować.
Tą drogą kroczyć pragnę
przez całe moje życie.
Bogu niech będą dzięki
za łaskę przynależności do Kościoła.
Przy nim chcę trwać zawsze,
a nigdy się od niego nie oddalać.

CHRYSTE! BOŻE-CZŁOWIECZE PRAWDZIWY
za Tobą chcę kroczyć,
Ciebie naśladować,
by stać się prawdziwym człowiekiem.
Człowiekiem subtelnej miłości
solidaryzującym się z niedolą ludzi.
Człowiekiem, który współczuje z cierpiącym
i jest gotowy mu pomagać.
Człowiekiem, o jasnym i delikatnym sumieniu,
który wczuwa się w położenie bliźnich.
Człowiekiem, który rozsiewa radość dokoła.
Człowiekiem silnej woli, który zdecydowanie
z dnia na dzień stara się prowadzić
życie godne dziecka Bożego.

Słowo Boże:
"Jako wybrańcy Boży - święci i umiłowani obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie wzajemnie, jaśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu jak Pan wybaczył wam, tak i wy." (Kol 3, 12-13)

Modlitwy: