Psalm 83 - Modlitwa ludu Bożego przeciwko sprzymierzonym wrogom

Nie trwaj w spokoju, Boże,
nie milcz, o Boże, i nie spoczywaj!
Bo oto burzą się Twoi wrogowie,
a ci, którzy Cię nienawidzą, podnoszą głowę.
Knują przewrotne zamysły przeciw ludowi Twemu
i sprzysięgają się przeciwko tym, których Ty ochraniasz.
Mówią: „Pójdźcie, wytraćmy ich,
by przestali być narodem
i by już nigdy odtąd nie wspomniano imienia Izraela!”
Zaprawdę, zmówili się jednomyślnie
i przeciwko Tobie zawarli przymierze:
namioty Edomitów i Ismaelitów,
Moabici i Hagaryci,
Gebal, Ammon i Amalek,
Filistea i mieszkańcy Tyru.
Także i Asyria przyłączyła się do nich
i udzieliła pomocy synom Lota.

Uczyń im jak Siserze,
jak Jabinowi nad potokiem Kiszon,
jak Midianitom, którzy zostali wytraceni pod Endor
i stali się mierzwą ziemi!
Zgotuj ich przywódcom los Oreba i Zeeba,
a wszystkim ich wodzom los Zebacha i Calmunny!
Mówią bowiem: „Posiądźmy ziemie Boże!”
Boże mój, spraw, by stali się podobni do liści porwanych zamiecią,
do plew na wietrze!
Jak ogień, który trawi las,
jak pożoga, która ogołaca góry,
tak ścigaj ich swą zawieruchą
i przerażaj swym huraganem!
Okryj oblicze ich hańbą,
aby starali się poznać Imię Twoje, Jahwe!
Niech ich ogarną wstyd i trwoga na wieki,
niech zginą okryci niesławą!
Poznają wtedy, że Ty, którego Imię jest Jahwe,
Ty jeden jesteś Najwyższy ponad całym światem!

Modlitwy: