Psalm 96 - Jahwe - Król i Sędzia świata

Zaśpiewajcie Jahwe pieśń nową,
śpiewajcie na cześć Jahwe, wszystkie ziemie!
Śpiewajcie na cześć Jahwe, błogosławcie Jego Imieniu,
zwiastujcie dzień po dniu zbawienie, jakie przynosi!
Głoście wśród narodów chwałę Jego,
pośród wszystkich ludów cuda Jego!
Zaiste, wielki jest Jahwe i godny wszelkiej chwały,
groźniejszy ponad wszystkich bogów.
Wszystkie bowiem bóstwa narodów są nicością,
a Jahwe uczynił niebiosa!
Majestat i dostojność przed obliczem Jego,
potęga i wspaniałość w Jego świętym Przybytku.
Przyznajcie Jahwe, plemiona narodów,
przyznajcie Jahwe chwałę i moc!
Oddajcie Jahwe chwałę należną Jego Imieniu,
przynoście dary i wstępujcie na Jego dziedzińce!
W poświęconych szatach padnijcie na twarz przed Jahwe,
drżyjcie przed Nim, wszystkie ziemie!
Głoście wśród narodów: „Jahwe jest Królem!
On to utwierdził okrąg ziemski, tak iż się nie zachwieje;
On sprawiedliwie osądzi narody”.
Niech się radują niebiosa i weseli się ziemia,
niech zahuczy morze wraz z tym, co je wypełnia!
Niech rozradują się pola i wszystko, co jest na nich,
i niech zaszumią radośnie wszystkie drzewa leśne
przed Jahwe, gdy przychodzi,
gdy przychodzi, by sądzić ziemię.
Osądzi świat sprawiedliwie,
a ludy według swej wierności.

Modlitwy: