O światło

W imię
Jezusa Chrystusa, Twego Syna,
Proszę Cię, mój Boże,
Podaruj mi tę miłość, która nie wygasa,
By moja lampa
Poznała Twój ognisty dotyk
I nigdy nie zgasła:
Niech płonie dla mnie
I innym da światło.

św. Kolumb Młodszy