Litania o wierze

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Który jako Przedwieczna Prawda mylić się nie możesz, zmiłuj się nad nami.
Któryś swój Kościół na niewzruszonej ufundował opoce, zmiłuj się nad nami.
Któryś Kościołowi Twojemu pomoc nieustanna obiecał, zmiłuj się nad nami.

Żeś jest Jedynym i prawdziwym Bogiem, który dobro nagradzasz a za zło karzesz, wierze mocno, o Boże.
Żeś Jeden w naturze, a Trojaki w Osobach, wierze mocno, o Boże.
Ze Syn Twój Boski stal się człowiekiem, wierze mocno, o Boże.
Ze dla zbawienia świata na krzyżu umarł, wierze mocno, o Boże.
We wszystko, cos nam w Piśmie świętym objawił, wierze mocno, o Boże.
We wszystko, czego nas Jezus Chrystus w świętej Ewangelii uczył, wierze mocno, o Boże.
We wszystko, cokolwiek świeci Apostołowie opowiadali, wierze mocno, o Boże.
We wszystko, cokolwiek powszechne i prawdziwe Sobory Ojców za prawdy wiary uznały, wierze mocno, o Boże.
We wszystko, cokolwiek Kościół święty katolicki do wierzenia podaje, wierze mocno, o Boże.
Z zupełnym poddaniem rozumu mojego, wierze mocno, o Boże.
Z całkowitym skłonieniem woli mojej, wierze mocno, o Boże.
Z wewnętrznym i zewnętrznym wyznaniem, wierze mocno, o Boże.
Dla Twojej najwyższej powagi, wierze mocno, o Boże.
Dla nieomylnego Słowa Twojego, wierze mocno, o Boże.
Dla prawdy i nieomylności Twojej, wierze mocno, o Boże.
Choćbym tez dla tego miał(a) być prześladowany(na), wierze mocno, o Boże.
Choćbym miał(a) wszystek majątek i dobro utracić, wierze mocno, o Boże.
Choćbym miał(a) nawet zdrowie i życie położyć, wierze mocno, o Boże.
W zjednoczeniu z żywą wiara wszystkich sprawiedliwych, wierze mocno, o Boże.
W zjednoczeniu z mocna wiara wszystkich męczenników, wierze mocno, o Boże.
W zjednoczeniu z najdoskonalsza wiara Najświętszej Maryi Panny, wierze mocno, o Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: O Boże, któryś mnie powołał z nieskończonej Twojej dobroci do prawdziwego Kościoła katolickiego, użycz mi laski, abym w nim wytrwał(a) aż do końca życia. Wejrzyj także z litością na niewierzących, za których Twój Boski Syn przelał Swoją Najdroższą Krew. Oświeć ich, aby poznali Twój prawdziwy i jedynie zbawiający Kościół, dodaj im męstwa Twoja nadprzyrodzona laska, aby się z nim odważnie złączyli, odrzuciwszy ludzkie względy, doczesne zyski i uporczywe zarzuty i tak przez szczere i czynne wyznanie wiary osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy: