Niedziela - Ton 1

Troparion
Mimo kamienia opieczętowanego przez Żydów i żołnierzy strzegących przeczystego Twego ciała, zmartwychwstałeś, Zbawco, po trzech dniach, dając światu życie. Przeto moce niebios wołają do Ciebie, Dawco życia: Chwała Zmartwychwstaniu Twemu, Chryste, chwała Królestwu Twemu, chwała Opatrzności Twojej, jedyny Przyjacielu człowieka.

Chwała Ojcu + i Synowi, i Duchowi Świętemu

Kontakion
Zmartwychwstałeś z grobu w chwale jako Bóg i świat powstał wraz z Tobą. Rodzaj ludzki jako Bogu śpiewa Tobie, śmierć znika, Adam raduje się, Władco, Ewa wybawiona teraz z więzów weseli się wołając: Ty jesteś, Chryste, tym, który wszystkim daje zmartwychwstanie.

Teraz i zawsze, i na wieki wieków

Teotokion
Chryste nasz Boże, przez Twoje narodzenie uświęciłeś łono Dziewicy i pobłogosławiłeś, jak się godzi, ręce Symeona. Dzisiaj przychodzisz nieść nam ratunek. Racz zesłać pokój na narody toczące wojny i umocnić naszych władców, bo tylko Ty jeden kochasz ludzkość.

Modlitwy na każdy dzień - grekokatolickie