14. DZIEŃ

BOŻE MÓJ I PANIE,
z Twojej ręki otrzymuję dzisiejszy dzień.
Dziękuję, że mi pozwalasz go przeżywać.
Gdy przystępuję do pracy,
pomóż,
bym o swoim zbawieniu nie zapomniał.
Pouczaj mnie,
jak w domu i miejscu pracy
Twoją przy mnie obecność przeżywać.
Wzbudzaj we mnie pragnienie
by tak postępować, jak przystoi
w Twojej obecności.
Proszę Cię o to z miłości ku Tobie.
Proszę przez Chrystusa, naszego Pana.

OJCZE NASZ, KTÓRYŚ JEST W NIEBIE,
święć się Imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie
tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Bo Twoje jest Królestwo i potęga
i chwała na wieki. Amen.

Modlitwy: