Chrystus z nami

Panie najdroższy,
Bądź płomieniem jasnym przede mną,
Bądź prowadzącą gwiazdą nade mną,
Bądź ścieżyną gładką pode mną,
Bądź łaskawym pasterzem za mną,
Dziś i na wieki wieków.

św. Kolumb Starszy