Psalm 118 - Liturgiczny hymn dziękczynny

Wysławiajcie Jahwe, albowiem dobry jest
i na wieki trwa Jego łaskawość.
Niech to powtarza dom Izraela,
że na wieki trwa Jego łaskawość.
Niech to powtarza dom Aarona,
że na wieki trwa Jego łaskawość.
Niechaj to mówią bojący się Jahwe,
że na wieki trwa Jego łaskawość.
Wołałem w ucisku do Jahwe,
a On mnie wysłuchał, wywiódł mnie na wolność.
Jahwe jest ze mną, więc się nie lękam —
coś może mi uczynić człowiek?
Jahwe jest ze mną, by mnie wspomagać —
spoglądam z góry na mych nieprzyjaciół.
Lepiej szukać schronienia u Jahwe,
niż ufność pokładać w człowieku.
Lepiej szukać schronienia u Jahwe,
niż ufność w możnych pokładać.
Otoczyły mnie wszystkie ludy,
w Imię Jahwe trzymałem je z dala.
Otoczyły mnie i osaczyły,
w Imię Jahwe trzymałem je z dala.
Opadły mnie one jak pszczoły,
brzęczały jak ogień z cierni,
ale w Imię Jahwe trzymałem je z dala.
Pchnięto mnie mocno, abym upadł,
ale Jahwe mnie podtrzymał.
Mocą moją i śpiewem jest Jahwe,
On stał się moim zbawieniem.
Okrzyki radości i wybawienia
w namiotach sprawiedliwych:
„Prawica Jahwe swą moc ujawniła,
prawica Jahwe wzniosła się wysoko,
prawica Jahwe okazała swą moc!”
Nie umrę, ale żyć będę
i będę opowiadał o dziełach Jahwe.
Srogo mnie Jahwe ukarał,
ale na śmierć mnie nie wydał.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,
bym wszedł i wysławiał Jahwe.
Ta jest brama Jahwe,
sprawiedliwi przez nią wchodzić będą.
Wysławiam Cię, gdyż mnie wysłuchałeś
i stałeś się moim zbawieniem.
Kamień, który odrzucili budujący,
stał się kamieniem węgielnym.
Przez Jahwe się to stało,
rzecz godna podziwu w oczach naszych.
Oto dzień, który zgotował Jahwe,
cieszmy się nim i radujmy.
O Jahwe, racz nas ocalić,
o Jahwe, daj nam zwycięstwo!
Błogosławiony, który przychodzi w Imię Jahwe,
błogosławimy wam z Domu Jahwe.
Jahwe jest Bogiem, jest światłem dla nas!
Z gałęźmi zacznijcie orszak świąteczny
aż do rogów ołtarza.
Tyś Bogiem moim, Ciebie wysławiam,
Boże mój, Ciebie uwielbiam.
Wysławiajcie Jahwe, albowiem dobry jest
i łaskawość Jego trwa na wieki wieków.

Modlitwy: